Charakterystyka powierzchni pyłu marmurowego pokrytego kwasem oleinowym

  • Ercan POLAT Muğla Sıtkı Koçman University, Mining Engineering Department
  • Taki GÜLER Muğla Sıtkı Koçman University, Mining Engineering Department
  • Oktay CELEP Karadeniz Technical University, Mining Engineering Department
  • Selçuk AKTÜRK Muğla Sıtkı Koçman University, Department of Physics
Słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, kwas olejowy, odpady marmurowe, mikronizowany kalcyt

Abstrakt

Kalcyt, będący najczęściej występującym minerałem w skorupie ziemskiej, ma szerokie obszary zastosowań, szczególnie w przemyśle polimerowym, jako mikronizowany funkcjonalny materiał wypełniający. Jest hydrofilowy w naturalnej postaci, a po modyfikacji powierzchni stał się hydrofobowy, aby spełnić wymagania przemysłu polimerów: niekompatybilność między wysokoenergetyczną hydrofilową powierzchnią kalcytu a niskoenergetyczną powierzchnią hydrofobowych polimerów jest poważnym problemem. Obróbka mikronizowanego kalcytu kwasami tłuszczowymi jest jedną z najczęstszych metod uzyskiwania modyfikowanej powierzchni mineralnej. W niniejszym badaniu do charakteryzowania powierzchni pyłu marmurowego pokrytego OA - kwasem oleinowym (OA), jako środek modyfikujący powierzchnię użyto kwasu tłuszczowego. Do badań wykorzystano drobne odpady z urządzenia do cięcia płyt w zakładzie przeróbki marmuru. Próbkę poddano procesowi mokrej klasyfikacji w celu uzyskania mikronizowanej frakcji kalcytu do prac eksperymentalnych. Modyfikację powierzchni frakcji drobnej wielkości przeprowadzono w laboratoryjnej jednostce flotacyjnej. Jako do scharakteryzowana próbek zastosowano analizę termograwimetryczną (TGA) i transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM).

Opublikowane
2020-09-08