Określenie charakterystyki klimatu w badanym obszarze projektowanej rekultywacji wodnej

  • Dagmar DLOUHÁ VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Viktor DUBOVSKÝ VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
Słowa kluczowe: klimat, parowanie, rekultywacja wodna, jezioro Most

Abstrakt

Jezioro Most jest wyjątkowe w tym sensie, że nie ma naturalnego dopływu i odpływu, dlatego konieczne było wybudowanie
sztucznego dopływu rzeki Ohře. Głównym celem prowadzonych badań jest zbudowanie modelu matematycznego prognozującego bilans wodny jeziora Most. Dlatego ważne jest, aby zbilansować ilość wody traconej w wyniku parowania od ilości wody
traconej do podłoża. Poza zależnościami od temperatury, wykorzystano bardziej złożone metody i równania do obliczenia efektu
parowania, uwzględniające wartości wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, prędkości wiatru i długości dnia. Oprócz
danych klimatycznych potrzebnych do obliczenia parowania, w równaniach bilansu uwzględniono ilość opadów. Ważnym celem przy planowaniu rekultywacji wodnej jest zapewnienie długoterminowej trwałości, co opiera się na szczegółowym opisie
klimatu i lokalnych warunków hydrologicznych badanego obszaru. W naszym artykule skupiono się na ocenie ewolucji klimatu
w badanym obszarze rekultywacji wodnej. Przetworzono serię długoterminowych pomiarów w średnich miesięcznych z danych
meteorologicznych Kopisty dostarczonych przez Instytut Fizyki Atmosfery CAS.

Opublikowane
2021-12-13