Wymywalność metali ciężkich z autoklawizowanych cegieł z popiołu lotnego i wapna

  • Mehmet TANRIVERDI Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Dept. of Mining Engineering, Tınaztepe Campus, 35160, Buca–Izmir, Turkey
  • Gül Akar ŞEN Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Dept. of Mining Engineering, Tınaztepe Campus, 35160, Buca–Izmir, Turkey
  • Tayfun ÇIÇEK Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Dept. of Mining Engineering, Tınaztepe Campus, 35160, Buca–Izmir, Turkey
  • Sezai ŞEN Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Dept. of Mining Engineering, Tınaztepe Campus, 35160, Buca–Izmir, Turkey
  • Öznur ÖNEL Virginia Polytechnic Institute and State University, Dept. of Mining Engineering, Blacksburg, Virginia, United States
Słowa kluczowe: popiół lotny z węgla, popiół lotny/cegła wapienna, ługowanie, pierwiastki śladowe

Abstrakt

Popiół lotny jako uboczny produkt spalania w elektrowniach węglowych stanowi istotny problem ekologiczny. W Turcji w wyniku
spalania 40 mln ton węgla brunatnego rocznie powstaje około 15 mln ton popiołów. Na całym świecie podjęto szereg badań w celu
wykorzystania popiołu lotnego w celu przezwyciężenia problemów środowiskowych. Jednym z obszarów zastosowania popio-
łów lotnych jest produkcja cegieł budowlanych. W pracy przedstawiono wyniki badania charakterystyki próbek popiołu lotnego z elektrowni węglowych Seyitomer i Yatagan. Przeprowadzono testy ługowania wybranych pierwiastków śladowych, zgodnie
z normami TCLP 1311, ASTM3987-85 i EN 12457-2 na cylindrycznych próbkach popiołu lotnego/ cegieł wapiennych (FA / LB),
które zostały wyprodukowane z mieszanek popiołu lotnego i wapna w elektrowniach Seyitömer i Yatagan.
Wyniki pokazują, że uwalnianie wszystkich pierwiastków śladowych było niższe niż dopuszczalne wartości dla materiałów niebezpiecznych. Zatem niewypalane cegły z popiołu lotnego są korzystnym sposobem rozwiązania problemu środowiskowego
wpływu usuwania popiołów lotnych.

Opublikowane
2021-12-13