Adsorpcja zanieczyszczeń petrochemicznych uwalnianych w małych obiektach serwisowych pojazdów na kompozycje osadu węglowego/pirowęglowego

  • Mariya FEDORYAK Yu Fedkovych National University of Chernivtsi
  • Olena BORUK Yu Fedkovych National University of Chernivtsi
  • Sergiy BORUK Yu Fedkovych National University of Chernivtsi
  • Igor WINKLER Bucovinian State Medical University
Słowa kluczowe: odpady z rafinerii węgla, karbonizat, efektywność adsorpcji, petrochemia, zanieczyszczenia, technologie oczyszczania ścieków

Abstrakt

Wykazano, że zastosowanie adsorbentów węglopochodnych o mozaikowej, hydrofobowej strukturze powierzchni skutecznie
oczyszcza ścieki z szerokiej gamy zanieczyszczeń. Adsorbowane są niebezpieczne dla środowiska substancje takie jak produkty
petrochemiczne i inne zanieczyszczenia powstające na stacjach paliw, myjniach samochodowych lub innych podobnych obiektach. Techniczny karbonizat węglowy i szlamy z rafinerii węgla są łatwo dostępnymi materiałami odpadowymi o wysokiej porowatości, które wykazują pewną aktywność adsorpcyjną i mogą być wykorzystywane do oczyszczania wody/ścieków. Następnie
adsorbenty mogą być albo składowane na składowiskach odpadów, albo spalane jako składniki niektórych paliw wtórnych. Najwyższą wydajność adsorpcji uzyskuje się dla mieszaniny sorbentów z osadów rafineryjnych i karbonizatu technicznego o stosunku składników 4:1. Jeżeli ścieki przepływają przez tę kompozycję, stopień usunięcia petrochemikaliów osiąga 75-80% dla mieszaniny osad/karbonizat techniczny, podczas gdy czysty karbonizat zapewnia stopień usunięcia tylko 15-20%. Chociaż wydajność
adsorpcji w warunkach stacjonarnych (utrzymywanie adsorbentu i ścieków w kontakcie w naczyniu dekontaminacyjnym przez
co najmniej 24 godziny) jest wyższa, ta opcja jest trudna do zrealizowania w przypadku małych stacji obsługi/myjni samochodowych. Jako alternatywę można polecić stosunkowo niewielkie wkłady do oczyszczania ścieków wypełnione mieszaniną mułu
węglowego 4:1 i technicznego karbonizatu do wstępnego odkażania powstających w tego typu przedsiębiorstwach ścieków przed
ich odprowadzeniem do lokalnych miejskich sieci kanalizacyjnych.

Opublikowane
2021-12-13