Efektywne usuwanie frakcji lekkiej z kruszywa w separatorze SEL

  • Tomasz GAWENDA AGH University of Science and Technology in Cracow, Department of Environmental Engineering
  • Agnieszka SUROWIAK AGH University of Science and Technology in Cracow, Department of Environmental Engineering
  • Agata STEMPKOWSKA AGH University of Science and Technology in Cracow, Department of Environmental Engineering
  • Aldona KRAWCZYKOWSKA AGH University of Science and Technology in Cracow, Department of Environmental Engineering
  • Daniel SARAMAK AGH University of Science and Technology in Cracow, Department of Environmental Engineering
Słowa kluczowe: kruszywo mineralne, separator SEL, chalcedonit, ziarna foremne, instalacja pilotażowa

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka pracy innowacyjnego układu technologicznego służącego do produkcji i uszlachetniania
kruszyw mineralnych. W ramach badań przetestowano proces uszlachetniania kruszywa chalcedonitowego o uziarnieniu 2-4
mm, 2-8 mm i 8-16 mm rozdzielonego na frakcje z ziarnami foremnymi i nieforemnymi w specjalnie skonstruowanym i zabudowanym w laboratorium separatorze frakcji lekkiej – SEL zbudowanym przez HTS Gliwice w ramach projektu Formator Plus.

Opublikowane
2021-12-13