Ekstrakcja wybranych metali z odpadowych obwodów drukowanych w procesie bioługowania bakteriami

  • Anna HOŁDA AGH University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Department of Environmental Engineering, Kraków, Poland
  • Aldona KRAWCZYKOWSKA AGH University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Department of Environmental Engineering, Kraków, Poland
Słowa kluczowe: Acidithiobacillus ferrooxidans, bioługowanie, odpadowe obwody drukowane, WPCBs

Abstrakt

Szybki rozwój technologiczny i wzrost popytu na urządzenia elektroniczne prowadzą do powstawania coraz większej ilości odpadów
o dużej zawartości metali. Na całym świecie każdego roku wytwarza się 50 milionów ton odpadów elektronicznych (WEEE). Biorąc
pod uwagę zawartość metali w nich obecnych, uważa się je za urban mining i jeśli zostaną one odpowiednio przetworzone, mogą słu-
żyć jako alternatywne, wtórne źródło metali. Szczególne znaczenie mają odpadowe obwody drukowane (WPCBs) stanowiące 3-5%
WEEE. Zawierają one średnio 30-40% wagowych metali, o czystości większej niż w minerałach. Mając na uwadze korzyści środowiskowe i ekonomiczne, coraz większą uwagę przywiązuje się do rozwoju procesów odzyskiwania metali i innych cennych materiałów
z odpadów PCBs. Badania przedstawione w artykule miały na celu ocenę przydatności metody biotechnologicznej do ługowania
wybranych metali z odpadów elektronicznych. Wyniki wskazują, że jest możliwe mobilizowanie metali z PCBs przy użyciu mikroorganizmów takich jak bakterie Acidithiobacillus ferroxidans

Opublikowane
2021-12-13