Badanie wpływu produktów odpadowych z biogazowni na kiełkowanie roślin i początkowy wzrost korzeni

  • Jana KODYMOVÁ Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava, Czech Republic
  • Silvie HEVIÁNKOVÁ Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava, Czech Republic
  • Miroslav KYNCL Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava, Czech Republic
  • Jiří RUSÍN Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava, Czech Republic
Słowa kluczowe: poferment, kiełkowanie, sianokiszonka, gleba, szalki Petriego, stacja biogazowa, odczyn pH

Abstrakt

Podczas produkcji biogazu fermentacja beztlenowa bogatego w składniki pokarmowe materiału roślinnego skutkuje powstaniem
tzw. pofermentu. Zastosowanie materiału bogatego w składniki odżywcze obecnego w pofermencie może mieć działanie nawozowe,
zwłaszcza dla intensywnie użytkowanych gleb rolniczych oraz dla plonów, może wpływać na cykl składników odżywczych.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mieszanki pofermentu i sianokiszonki (wykorzystanie efektu nawozowego obu substancji), a jednocześnie przyczynienie się do poprawy właściwości agrochemicznych gleby.
W pracy oceniono wpływ zastosowania mieszanki pofermentu i sianokiszonki na kiełkowanie i wczesne etapy rozwoju roślin. Artykuł dotyczy podstawowych mieszanek testowych pofermentu i sianokiszonki w proporcjach 10:1, 5:1 i 3:1 i porównuje wyniki z zastosowaniem całego pofermentu. Uproszczone statystycznie obliczone ilości wykazały, że wszystkie badane mieszanki mają lepsze
działanie nawozowe w porównaniu z kontrolnymi podłożami uprawowymi. Na podstawie analizy chemicznej podłoży uprawowych
zbadano podłoża uprawowe z mieszaniną pofermentu i sianokiszonki, charakteryzujące się jako podłoża uprawowe o wysokiej zawartości składników odżywczych i niskiej zawartości metali niebezpiecznych. Badane podłoża uprawowe spełniały tym samym limity
dla nawozów organicznych i komercyjnych. Nawozowe efekty podłoży uprawowych mieszanką pofermentu i sianokiszonki można
również zauważyć na zwiększenie udziału makroskładników w glebie, ograniczając nawożenie tylko w samym pofermencie.

Opublikowane
2021-12-13