Wpływ substancji niebezpiecznych na źródła wody pitnej

  • Šárka KROČOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 700 13 Ostrava-Výškovice, Lumírova Str. 13, Czech Republic
Słowa kluczowe: substancje niebezpieczne, źródła wody pitnej, jakość wody, zmniejszenie zasięgu zagrożenia, zapobieganie

Abstrakt

Woda pitna nie może być produkowana z każdej surowej wody powierzchniowej lub gruntowej w krajach Unii Europejskiej. Źródło
musi spełniać określone kryteria jakości wody surowej. Obecnie te wymagania spełniają źródła wody pitnej. Jednak w okresie zmian
klimatu, którym w szczególności towarzyszy długotrwała utrata objętości wody, ustalone wartości graniczne dla poszczególnych kategorii wód surowych mogą być często przekraczane. Społeczeństwo ludzkie musi być przygotowane na to zagrożenie i podejmować
w odpowiednim czasie kroki legislacyjne i techniczno-operacyjne w celu wyeliminowania ryzyka. W niniejszym opracowaniu poruszono zagadnienie w podstawowym zakresie i deklaruje, jakie producenci i jakie kroki można zastosować w praktyce, aby zwiększyć
odporność zasobów wodnych na oczekiwaną zmianę jakości wody.

Opublikowane
2021-12-13