Porównanie flotacji i przesiewania jako metod separacji w odzysku węgla z odpadów w procesie aglomeracji

  • Özüm YAŞAR Karadeniz Technical University, Mining Engineering Department, Trabzon, Turkey
  • Tuncay USLU Karadeniz Technical University, Mining Engineering Department, Trabzon, Turkey
Słowa kluczowe: węgiel, przeróbka węgla, aglomeracja olejowa, odpady drobnego węgla, odpadowy olej roślinny

Abstrakt

Zależność Turcji od energii z zagranicy wpływa negatywnie na gospodarkę państwa i może powodować niedostatek ilości energii
w niedalekiej przyszłości. Jako główne rodzime źródło energii traktowany jest węgiel, który stosowany jest do produkcji energii jako
dodatek do importowanych ropy naftowej i gazu. Jednakże, znacząca ilość drobnego węgla jest tracona wraz z odpadami w płuczkach
węgla. Odzysk drobnego węgla z tych odpadów spowoduje poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. W prezentowanym badaniu, drobny
węgiel został odzyskany z odpadów z płuczki węglowej w Turcji za pomocą metody aglomeracji olejowej. Flotacja została zastosowana
na etapie rozdziału podczas tego procesu. Wyniki zostały porównane z tymi z poprzednich badań, gdzie aglomeraty były odzyskiwane
poprzez przesiewanie. Wydajność procesu wzrosła znacząco kiedy zastosowano flotację w miejsce przesiewania na etapie rozdziału
aglomeratów. Czysty węgiel o zawartości popiołu 28% został odzyskany z odpadów płuczki, zawierających 55% popiołu przy odzysku
85% części palnych.

Opublikowane
2021-12-13