A Propozycja sposobu pomiaru ruchów górotworu w ścianie węglowej nr 1 4064 w kopalni nr 1 w OKD, Czechy

  • Václav ZUBÍČEK Institute of Mining Engineering and Safety, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Vlastimil HUDEČEK Institute of Mining Engineering and Safety, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Milan KUBICA OKD, a.s. Karviná, Czech Republic
Słowa kluczowe: tąpanie, aktywne i pasywne środki kontroli tąpnięcia, technologia zarządzania pracą w kopalni, krawędzie obszarów bez przeszkód

Abstrakt

W pracy opisano propozycję sposobu kontroli tąpań skał w obszarze górniczym wydobycia w ścianie nr 1 4064, która znajduje się w 1. bloku wydobywczym Zakładu Górniczego nr 1, miejscowość Karwina. Jest to obszar, który pozostawiono jako filar ochronny ze względów bezpieczeństwa z uwagi na na wysokie ryzyko przemieszczania się skał, po obu stronach graniczących ze starymi wyrobiskami. Celem opracowania jest zbadanie obszaru filara za pomocą środków do kontroli tąpania. W artykule opisano metody i zakres wdrażania aktywnych i pasywnych środków kontroli tąpania w skałach w standardowych sytuacjach oraz w przypadku wykrycia niekorzystnego poziomu stresu. Jako sposób wybrano rozległy obszar masywu skalnego gdzie obserwuje się ruchy górotworu wywołane przez roboty strzałowe. W artykule opisano metody i zakres realizacji aktywnych i pasywnych środków kontroli tąpania w warunkach standardowych oraz w przypadku wykrycia niekorzystnego poziomu naprężeń.

Opublikowane
2020-09-08