Wykorzystanie predictive maitenance w procesie produkcyjnym

  • Aneta NAPIERAJ dr inż., AGH w Krakowie, email: aneta.napieraj@agh.edu.pl
Słowa kluczowe: predykcja, predykcyjne utrzymanie ruchu, prewencyjne utrzymanie ruchu

Abstrakt

Awarie to problem każdego przedsiębiorstwa powodujący zatrzymanie pracy zakładu a przez to ponoszenie strat. Oczywistym
zatem jest, że firmy chcą eliminować nieprzewidziane przestoje w procesie produkcji. W następstwie rosnących wciąż wymagań w
zakresie produktywności i wymagań bezpieczeństwa, redukcji kosztów, przemysł zmuszony jest do poszukiwania optimum pomiędzy
wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone
w skomputeryzowane procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, które
są zbierane z poziomu sprzętowego. Zdarza się, że niektóre z relacji pomiędzy zdarzeniami są często pomijane lub zaniedbywane.
W artykule przedstawiono podejście do zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych. Zaprezentowano
założenia metodyki predictive i preventive maintenance. Przedstawiono zagrożenia i możliwości jakie daje ta metodyka
zaimplementowana w procesie produkcyjnym.
Praca naukowa realizowana na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
ramach umowy numer 16.16.100.215

Opublikowane
2021-04-27