Jaki wpływ na przemysł wydobywczy będzie miała 4-ta rewolucja przemysłowa?

  • Paweł KAWALEC
Słowa kluczowe: Industrial Revolution

Abstrakt

Mimo że trzecia rewolucja przemysłowa nigdy tak naprawdę oficjalnie się nie skończyła, od jakiegoś czasu określenie Czwarta Rewolucja
Przemysłowa jest na ustach specjalistów branży technologicznej. Początków tejże upatruje się w projekcie rządu republiki
Federalnej Niemiec, nazwanego Industrie 4.0, zainicjowanego podczas Hanower Expo w 2012 roku. W roku 2013 opublikowano
oficjalny raport na temat ww. projektu.
Artykuł wyjaśnia pojęcie 4-tej rewolucji przemysłowej i podejmuje próbę przewidzenia wpływu tego fenomenu na przemysł wydobywczy.
Olbrzymie wyzwanie jakim jest cyfryzacja i wprowadzenie systemów cybernetycznych do górnictwa niesie ze sobą ogromny
potencjał ograniczenia kosztów, który ocenia się na 321 miliardów USD do roku 2025, ale także liczne wyzwania. Artykuł
przedstawia najważniejsze technologie oraz ich stan rozwoju i istniejące już wdrożenia, uwzględniając maszyny autonomiczne w
kopalniach podziemnych i odkrywkach, samosterujące maszyny wiertnicze czy pozbawione kierowcy samochody technologiczne
w górnictwie odkrywkowym.
Prezentowany jest krótki opis bieżącej sytuacji oraz obraz górnictwa po wprowadzeniu pełnej automatyzacji. Poruszone są również
zagadnienia związane z wyzwaniami związanymi z nowym konceptem przemysłu oraz nakreślona zostaje mapa drogowa
dojścia do w pełni zautomatyzowanej kopalni.

Opublikowane
2021-04-27