Przegląd zastosowań technik drążenia danych i procesów w górnictwie podziemnym

  • Edyta BRZYCHCZY Ph.D., DSc.; AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: eksploracja danych, eksploracja procesów, proces wydobywczy, analiza, górnictwo podziemne

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd zastosowań eksploracji danych (data mining) i procesów (process mining) w analizie procesu wydobywczego
w kopalniach podziemnych oraz identyfikacja najpopularniejszych technik analizy danych w tym zakresie. W artykule
sformułowano dwa pytania badawcze: P1: Jakie są najpopularniejsze zadania eksploracji danych/eksploracji procesów w analizie
procesu wydobywczego w kopalniach podziemnych? oraz P2: Jakie są najpopularniejsze techniki eksploracji danych/eksploracji
procesów stosowane w wielowymiarowej analizie procesu wydobywczego w kopalniach podziemnych? W artykule przeanalizowano
sześćdziesiąt dwie opublikowane prace dotyczące eksploracji danych w ujęciu zdefiniowanych perspektyw analitycznych
(“Diagnostyka i maszyny”, “Geomechanika”, “Zagrożenia”, “Projektowanie kopalń i bezpieczeństwo”). Wyniki pokazują, że w
odniesieniu do analizowanych zjawisk formułowano głównie zadania predykcyjne, z silną nadreprezentacją zadania klasyfikacji.
Do najczęściej wykorzystywanych technik eksploracji danych należą: sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, indukcja reguł
i regresja. Eksploracja procesów w analizie procesu wydobywczego w kopalniach podziemnych została opisana tylko w kilku artykułach,
które pokrótce omówiono.

Opublikowane
2021-04-27