Możliwości podejmowania decyzji produkcyjnych z wykorzystaniem cen dualnych

  • Dariusz FUKSA dr hab. inż., prof. AGH, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Słowa kluczowe: ceny dualne, analiza postoptymalna, algorytm Simpleks

Abstrakt

W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania cen dualnych aktywnych ograniczeń (w tym przypadku ograniczeń zdolności
wydobywczych kopalń) do rozwiązywania i wspomagania decyzji produkcyjnych. Jest to jeden z algorytmów opracowanej przez
autora analizy postoptymalnej opracowanej w ramach metody racjonalizacji decyzji produkcyjnych dla sformalizowanej grupy
(spółki, PGG) kopalń węgla kamiennego. Możliwości wykorzystania cen dualnych przedstawiono na rzeczywistym przykładzie
kopalń. Dzięki opracowanemu algorytmowi można szybko uzyskać informację, bez konieczności ponownego rozwiązywania zadania,
co uzyskalibyśmy lub stracili zwiększając lub zmniejszając wybrany limit produkcji, i określić wpływ zmian tych ograniczeń
na osiągany zysk i strukturę wielkości produkcji i sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla.

Opublikowane
2021-04-27