Ceny kontraktowe na budowę dróg jako funkcja ukształtowania terenu

  • Andrzej WIĘCKOWSKI Dr hab. inż., prof. AGH; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Słowa kluczowe: drogi ekspresowe, ukształtowanie terenu, koszty dróg

Abstrakt

W kontekście uwarunkowań ukształtowania terenu przeanalizowano zmienność cen jednostkowych budowy dróg w Europie
i w Polsce. Na podstawie badań wartości współczynnika zmienności cen dwunastu kontraktów zawartych w 2016 roku przez Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad (DDKiA) stwierdzono małe zróżnicowanie jednostkowych wartości budów dróg ekspresowych
klasy technicznej S na terenach płaskich i falistych, na dużym obszarze Polski, powyżej Wrocławia i Lublina w kierunku północy.
Natomiast, również dla drogi ekspresowej, lecz w terenie górzystym w Małopolsce, między Lubniem i Chabówką, na trzech odcinkach
S7, razem długości 15,8 km, współczynnik zmienności cen jednostkowych był bardzo duży (5,7 razy większy, niż jw. na terenach
płaskich i falistych). Pośród przyczyn tej dużej zmienności cen wskazano konieczność dostosowania do trudnych warunków
górskich – specjalistycznych rozwiązań technicznych, kosztownych w realizacji, odmiennych na każdym z tych odcinków. Niezbędne
były, m.in. ponad 2-kilometrowy tunel (wielokrotnie droższy od pozostałych odcinków trasy), intensywne wzmocnienia skarp
gwoździami gruntowymi (o łącznej długości ponad 350 km) lub posadowienia nasypów na kolumnach żwirowych, jak też budowy
licznych estakad, wiaduktów i mostów o sumarycznej długości 5,752 km. Zwrócono również uwagę na konieczność uwzględniania
proporcji długości tunelu do długości pozostałego odcinka drogi, bowiem jest to warunek prawidłowej analizy nakładów.

Opublikowane
2021-04-24