Analiza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram

  • Andrzej BIESSIKIRSKI AGH University of Science and Technology, 30 059 Cracow, Poland
  • Michał DWORZAK AGH University of Science and Technology, 30 059 Cracow, Poland
  • Michał TWARDOSZ AGH University of Science and Technology, 30 059 Cracow, Poland
  • Józef PYRA AGH University of Science and Technology, 30 059 Cracow, Poland
  • Krzysztof BARAŃSKI AGH University of Science and Technology, 30 059 Cracow, Poland
Słowa kluczowe: O-Pitblast, Kuz-Ram, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, roboty strzałowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy wyznaczania przewidywanej fragmentacji urobku oparciu model Kuz-Ram. Dodatkowo,
wykonano porównanie krzywych składu ziarnowego uzyskanych na podstawie metody fotogrametrycznej oraz modelu
Kuz-Ram. Procentowy udział frakcji dla charakterystycznych wielkości ziarna wyznaczono na podstawie równania Kuz-Ram, zaś
dodatkową weryfikację przeprowadzono programie O-Pitblast, przy użyciu modułu analitycznego bazującego na analizowanym
modelu fragmentacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono brak wprowadzenia modyfikacji do algorytmu programu
O-Pitblast. Uzyskane różnice procentowego udziału frakcji wyznaczonej na podstawie obliczeń teoretycznych, oraz badań
in-situ, można tłumaczyć m.in. subiektywnym przyjęciem współczynnika RMD.

Opublikowane
2021-04-24