Wpływ systemu zarządzania na kształtowanie świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy

  • Marta SUKIENNIK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland;
  • Patrycja BĄK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland;
  • Mariusz KAPUSTA AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo górnicze, systemy zarządzania, świadomość pracownika

Abstrakt

Artkuł przedstawia problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na przykładzie wiodącej spółki wydobywającej węgiel kamienny
w Polsce. Przedstawiono przykłady wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach.
Ponadto scharakteryzowano rolę świadomości w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań pracowników w
miejscu pracy. W formie graficznej zaprezentowano wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych
na stanowiskach kierowniczych JSW S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wstępne wnioski oraz kierunki
dalszych badań w prezentowanym obszarze.

Opublikowane
2021-04-24