Zmienność rynku surowców i wybrane instrumenty finansowe ograniczenia tego ryzyka

  • Elżbieta KRÓLIKOWSKA Ph.D., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
  • Agata SIERPIŃSKA-SAWICZ Ph.D., University of Economics in Poznań, Institute of Controlling, Financial Analysis and Valuation
  • Michał KRÓLIKOWSKI Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe: ryzyko finansowe, hedging, mitygowanie ryzyka

Abstrakt

Przedsiębiorstwa branży surowcowej funkcjonują na zmiennym i niestabilnym rynku. Okresy dekoniunktury w szczególny sposób
wpływają na poziom przepływów pieniężnych i generują ryzyko niewypłacalności spółek, tym bardziej że kryzysy wspierane są
przez obiektywne okoliczności, na które człowiek nie ma wpływu. Mając wiedzę o tych ryzykach, przedsiębiorstwo powinno podjąć
działania ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen surowców na planowane wyniki w okresie co najmniej średnioterminowym.
Przedmiotem analizy jest wskazanie zależności pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomicznymi
w aspekcie funkcjonowania rynku stalowego oraz ryzyk wynikających ze zmienności rynku surowcowego. Zaprezentowane zostały
ponadto podstawowe instrumenty finansowe, które mogą złagodzić skutki ryzyka zmiany cen surowców.

Opublikowane
2021-04-24