Analiza danych z wykorzystaniem języka R w kontroli pracy maszyn

  • Marek KĘSEK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, 30 059 Kraków, Poland;
Słowa kluczowe: analiza danych, język R, kontrola pracy maszyn

Abstrakt

W artykule przybliżono korzyści płynące z analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Odpowiednia ich analiza
pozwala na wykrywanie nieprawidłowości zarówno w realizowanym procesie, jak i w sposobie użycia maszyn. Zaprezentowano
wstępną analizę danych pochodzących z procesu urabiania w kopalni węgla kamiennego za pomocą kombajnu ścianowego. Przedstawiono
sposób prowadzenia analizy z wykorzystaniem funkcji języka R.

Opublikowane
2021-04-24