Założenia probabilistycznego modelu rozkładu gęstości ziaren w warstwach łoża osadzarki

  • Stanisław GŁOWIAK
Słowa kluczowe: wzbogacanie węgla kamiennego, osadzarka, modelowanie osadzania, krzywe rozdziału, rozpraszanie ziaren

Abstrakt

W pracy przedstawiono istotne ograniczenia rozpraszania cząstek w warstwach łoża osadzarki i skutki tych ograniczeń objawiające
się w procesie osadzania. Ograniczenia te są wynikiem znacznego rozpraszania cząstek w stosunkowo wąskim zakresie
gęstości warstw łoża. Do tej pory są one pomijane lub niewłaściwie przedstawiane w opisach zjawisk zachodzących w procesie
osadzania. Przedstawiono założenia modelu łoża osadzarki uwzględniającego poprawnie te ograniczenia. Model ten jest także tak
skonstruowany, że nie ogranicza gęstości tworzących się warstw jak i rozkładu mas w poszczególnych warstwach. Możliwe jest jego
doświadczalne sprawdzenie w odpowiednio przygotowanych warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo model pozwala wyjaśnić
niektóre błędy istniejące w teorii wzbogacania grawitacyjnego.

Opublikowane
2021-04-22