Określenie jakości rozdzialu w separatorze Knelson

  • Ozcan ONEY Usak University, Department of Mining Engineering, Usak, Turkey
  • Selcuk SAMANLI Usak University, Department of Mining Engineering, Usak, Turkey
Słowa kluczowe: separator Knelson, drobnouziarniony węgiel, jakość rozdziału, analiza densymetryczna, krzywa rozdziału

Abstrakt

Celem tego badania było określenie jakości rozdziału materiału w separatorze Knelson dla drobnouziarnionego węgla z Zonguldak (-1+0,15 mm). Doświadczenia przeprowadzono w separatorze typu Knelson przy zastosowaniu optymalnych wartości parametrów, które otrzymano w poprzednich badaniach, tj. przeplyw wody 3,14 l/min, prędkość misy 459 rpm, zawartość fazy stałej 23,87% oraz przepływ nadawy 1,50 l/min. Przeprowadzono serię testów przy optymalnych parametrach testowych w otrzymania odpowiedniej ilości dla analizy densymetrycznej. Czysty węgiel oraz odpady poddano takiej analizie, na podstawie której wygenerowano krzywą rozdziału dla procesu czyszczenia. Ziarno podziałowe rozdziału otrzymano przy gęstości właściwej 1,72 [g/cm3]. Wartość rozproszenia prawdopodobnego (Ep), która oznacza skuteczność procesu została określona jako 0,11. Wyniki te wskazały, że separator Knelson jest bardzo efektywny przy rozdziale drobnouziarnionego węgla.

Opublikowane
2020-09-08