Analiza procesu oddzielania ziarna jęczmienia od zanieczyszczeń

  • Jiří ZEGZULKA VSB-Technical University of Ostrava, ENET Centre, Bulk Solids Centre, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic
  • Lucie JEZERSKA VSB-Technical University of Ostrava, ENET Centre, Bulk Solids Centre, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic
  • HETCLOVA Vladimíra VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Environmental Engineering, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic
  • PROKES Rostislav VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transportation, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic
  • RUTTKAY Vaclav VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transportation, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic
Słowa kluczowe: jęczmień, kąt tarcia wewnętrznego, separacja, parametry jakościowe

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na intensyfikacji wstępnych procesów oczyszczania i separacji surowych ziaren jęczmienia przed dalszym
przetwarzaniem w procesie warzenia piwa. Przede wszystkim zajmuje się fizycznymi i mechanicznymi koncepcjami oczyszczania
i oddzielania jakościowo zadowalających ziaren od niepożądanych zanieczyszczeń, np. gruboziarniste zanieczyszczenia, zapobiegające
potencjalnym uszkodzeniom urządzeń do mielenia oddzielania zanieczyszczeń. W ramach badań przetestowano cztery
różne gatunki jęczmienia. We wszystkich próbkach określono parametry fizyczne i mechaniczne, na przykład gęstość proszku, kąt
tarcia wewnętrznego i kąt tarcia zewnętrznego ze stalowym materiałem kontaktowym, rozkład wielkości cząstek i ich morfologię.
Pierwsze wyniki pomiarów ujawniły różnicę w jakości ziaren jęczmienia przed procesem oczyszczania w porównaniu z jakością
wyjściową ziaren po oczyszczeniu. W wyniku nieefektywnego procesu separacji na jakość końcową produktu (piwo) mogą wpływać
parametry jakościowe kolejnych procesów związanych z obróbką ziaren jęczmienia.

Opublikowane
2021-04-22