Monitorowanie ultradrobnych cząstek w pomieszczeniach na terenach czeskich sił zbrojnych

  • Eva KELLNEROVÁ Department of Emergency Management, Faculty of Military Leadership, University of Defence, Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Zbyněk VEČEŘA Department of Environmental Analytical Chemistry, Institute of Analytical Chemistry CAS, Veveří 967/97, 602 00 Brno, Czech Republic
  • Josef KELLNER Department of Emergency Management, Faculty of Military Leadership, University of Defence, Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic;
  • Tomáš ZEMAN Department of Emergency Management, Faculty of Military Leadership, University of Defence, Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
Słowa kluczowe: ultradrobne cząstka, powietrze w pomieszczeniach, ryzyko dla zdrowia, jakość powietrza

Abstrakt

Najdrobniejsze cząstki i nanocząsteczki w powietrzu są oceniane jako czynnik ryzyka dla dróg oddechowych i innych objawów
zdrowotnych spowodowanych ich wdychaniem z otaczającego powietrza. Oczekuje się, że specjaliści z czeskiej armii będą często
obecni w zanieczyszczonym środowisku i będą regularnie narażeni na kontakt z powietrzem o zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń.
Raport ocenia obecność ultradrobnych cząstek (w zakresie około 7,6–299,6 nm) w pomieszczeniach często używanych
przez żołnierzy w godzinach pracy. Celem jest ocena, czy obecność wojsk w tych miejscach pracy jest bezpieczna i sama w sobie
nie stwarza ryzyka negatywnych skutków zdrowotnych. Testowanie odbyło się w trzech pomieszczeniach wojskowych (sala 1, sala
2 i sala do ćwiczeń). Siedem próbek powietrza analizowano w czasie przez separator cząstek. Stwierdzone średnie stężenia cząstek
1,79 × 104, 7,53 × 103 i 8,39 × 103 [N · cm-3] w sali lekcyjnej 1, klasie 2 i sali do ćwiczeń. Wnioski z badań wykazały, że stężenia
cząstek w wybranych pomieszczeniach czeskiej armii mogą osiągnąć wartości graniczące z limitami imisji podanymi przez Światową
Organizację Zdrowia.

Opublikowane
2021-04-22