Transport barwników organicznych w układach zawierających kwasy huminowe

  • Jan RYBÁRIK Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Materials Research Centre, Purkyňova 464/118, Brno 612 00, Czech Republic
  • Petr SEDLÁČEK Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Materials Research Centre, Purkyňova 464/118, Brno 612 00, Czech Republic
  • Martina KLUČÁKOVÁ Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Materials Research Centre, Purkyňova 464/118, Brno 612 00, Czech Republic
Słowa kluczowe: substancje humusowe, komórki dyfuzyjne, błękit metylenowy, związek jonowy, dyfuzja

Abstrakt

Niniejsza praca koncentruje się na transporcie barwników organicznych w systemach zawierających kwasy huminowe jako środek
aktywny. Błękit metylenowy wykorzystano jako modelowy barwnik organiczny, który może zachowywać się jak substancja zanieczyszczająca
i wpływać na wiele procesów w przyrodzie. Na transport zanieczyszczeń w przyrodzie silnie wpływają interakcje
z kwasami huminowymi lub naturalną materią organiczną. Ich wpływ zależy od powinowactwa substancji zanieczyszczającej
do zawartości i siły aktywnych miejsc wiązania. W badaniu tym zastosowano dwie różne próbki humusowe w celu porównania
ich właściwości w transporcie barwnika organicznego. Oba kwasy humusowe stosuje się w oryginalnej postaci ekstrahowanej, jak
również w postaci próbek z selektywnie zablokowanymi grupami funkcyjnymi.

Opublikowane
2021-04-22