Bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury w nowych warunkach klimatycznych

  • Šárka KROČOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 700 13 Ostrava-Výškovice, Lumírova Str. 13, Czech Republic
Słowa kluczowe: niezawodność, bezpieczeństwo, infrastruktura, ryzyko, awarie, eliminacja ryzyka, odporność systemu

Abstrakt

Niezawodność budynków infrastruktury jest podstawowym warunkiem wartości użytkowej zabudowy w miastach i gminach. Niezawodność
tworzy warunki wstępne dla długoterminowej stabilności zasobów mieszkaniowych ludności, a jednocześnie jest warunkiem
rozwoju bazy przemysłowej regionu. Ta rzeczywistość jest postrzegana przez opinię publiczną jako oczywisty standard,
który jest częścią ludzkiego życia. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo złożony mechanizm, który może być poważnie zakłócony
w różnych warunkach i sytuacjach. Aby zapobiec takim sytuacjom w praktyce, konieczne jest, aby państwo, rząd i różni operatorzy
infrastruktury znali zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą podlegać zmianom przez zmiany w środowisku naturalnym i być
gotowymi na ich wyeliminowanie.
Artykuł dotyczy tych zagadnień, dotyczących rozpoznawania zagrożeń wynikających z sytuacji awaryjnych lub sytuacji krytycznych
oraz określenia jakie zasoby są potrzebne do zwiększenia niezawodności infrastruktury.

Opublikowane
2021-04-20