Bakteryjne ługowanie rud polimetalicznych z miejscowości Zlatý Chlum

  • Hana KOVAŘÍKOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Iva JANÁKOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Vladimír ČABLÍK VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic;
  • Věra VRLÍKOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
Słowa kluczowe: ługowanie bakteryjne, rudy polimetaliczne, piryt, chalkopiryt, Acidithiobacillus ferrooksydans, bioreaktor

Abstrakt

Geologicznie Zlatý Chlum jest bardzo zróżnicowanym złożem z częstymi meta- kwarcytami, amfibolitami, kwarcem oraz polimetalicznymi
rudami siarczkowymi. Artykuł dotyczy zastosowania bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans do ługowania bakteryjnego
rud polimetalicznych (Cu, Al, Zn i Fe) z tej miejscowości. Ługowanie trwało 5 tygodni w bioreaktorze, który zapewniał
optymalne warunki do bioługowania. Wyniki pokazują, że eksperymenty zakończyły się powodzeniem, uzyskano stopień wyługowania
54% Fe, 28% Cu i 47% Al.

Opublikowane
2021-04-20