Rozkład zawartości antymonu i złota w starych osadnikach i hałdach w miejscowości Milešov (powiat Příbram)

  • Vít ŠTRUPL Czech Geological Survey, Klarov 131/3, 118 21 Praha 1, Czech Republic
  • František STANĚK VSB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Miroslav RAUS Geo Vision s.r.o., Chodovicka Str. 472/4, 193 00 Praha 9, Czech Republic
Słowa kluczowe: metody geostatystyczne, model cyfrowy, wydobycie rud antymonu, odpady górnicze

Abstrakt

Rudy antymonu były wydobywane i przetwarzane w pobliżu wioski Milešov (powiat Příbram) przez około dwadzieścia lat w drugiej
połowie XIX wieku. Po tym okresie pozostały duże hałdy i mały staw osadowy. W 1988 r. miejscowość została poddana inspekcji
i próbkowaniu w celu zebrania informacji o pozostałościach złota i antymonu. Oryginalne dane archiwalne z tego badania
zostały teraz ponownie przeanalizowane i zinterpretowane przy użyciu nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych.
Metody interpolacji wybrane do tego celu to odwrotne ważenie odległości (IDW), prosty kriging i sekwencyjna geostatystyczna
symulacja Gaussa (SGS). Procedury te pozwoliły na znacznie dokładniejsze określenie rozkładu przestrzennego badanych pierwiastków
lub substancji. Wyniki pokazały znacznie wyższe objętości i dokładniejszą lokalizację badanych pierwiastkach w obu lokalizacjach
(hałda i składowisko odpadów). Procedurę tę można uznać za podstawę nowej metodologii oceny podobnych obiektów.

Opublikowane
2021-04-20