Badania właściwości fizykochemicznych wybranych pszczelich produktów ubocznych jako materiałów do wytwarzania sfer białkowych

  • Sonia KUDŁACIK-KRAMARCZYK Cracow University of Technology, Faculty of Engineering and Chemical Technology, Warszawska 24 Str. 31-155 Cracow, Po- land
  • Magdalena GŁĄB Cracow University of Technology, Faculty of Engineering and Chemical Technology, Warszawska 24 Str. 31-155 Cracow, Po- land
  • Anna DRABCZYK Cracow University of Technology, Faculty of Engineering and Chemical Technology, Warszawska 24 Str. 31-155 Cracow, Poland;
  • Bożena TYLISZCZAK Cracow University of Technology, Faculty of Engineering and Chemical Technology, Warszawska 24 Str. 31-155 Cracow, Poland;
  • Henryk KOŁOCZEK Cracow University of Technology, Faculty of Engineering and Chemical Technology, Warszawska 24 Str. 31-155 Cracow, Poland;
Słowa kluczowe: spektroskopia UV-VIS, aktywność antyoksydacyjna,, miód pszczeli, DPPH

Abstrakt

Głównym celem tej pracy było określenie wpływu lokalizacji pasiek pszczelich w różnych częściach Polski na właściwości fizykochemiczne
wybranych miodów pszczelich. Badania koncentrowały się na określeniu właściwości przeciwutleniających produktów
api (pszczelich) . Analizowano również zawartość wody w miodzie, a także ich wartości pH. Do badań wybrano cztery rodzaje
miodów (spadziowy, lipowy, gryczany, akacjowy) pochodzące z różnych regionów Polski. Na podstawie uzyskanych wyników można
stwierdzić, że wytwarzane miody różniły się właściwościami fizykochemicznymi, co było związane z różnicami w ich składzie
chemicznym. Wszystkie badane miody wykazały właściwości przeciwutleniające. Można również stwierdzić, że zawartość wody
w analizowanych produktach była związana z ich pochodzeniem i odmianą. Analizując pomiary pH, można również zauważyć,
że wszystkie badane próbki charakteryzowały się właściwościami kwasowymi.

Opublikowane
2021-04-20