Eksperymentalna ocena sprężystego modułu warstwy nośnej na bazie popiołu lotnego w obszarze obciążenia cyklicznego

  • Vít LOJDA Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic
  • Martin LIDMILA Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic
  • Marek PÝCHA University of Birmingham, Birmingham Centre for Railway Research and Education, Gisbert Kapp Building, Edgbaston, B15 2TT Birmingham, United Kingdom
Słowa kluczowe: stabilizator na bazie popiołu lotnego, warstwa nośna, obciążenie cykliczne, granica sprężystości, moduł sprężystości

Abstrakt

W systemie konstrukcji torów kolejowych warstwy nośne są zaprojektowane tak, aby kompensować niedostateczną nośność i/lub
odporność na wodę lub mróz naturalnej gleby. Te tzw. warstwy zamykające mogą być zbudowane z surowców takich jak piasek lub
żwir lub z materiałów przemysłowych, takich jak asfalt lub beton. W ostatnich latach badano alternatywy bardziej przyjazne dla
środowiska i kosztów. Popiół lotny stanowi jeden z takich obiecujących materiałów, badania w Czechach prowadzono od 2005 r.
Wykonano próbny odcinek głównego toru linii kolejowej z warstwą przykrywającą wykonaną z mieszanki na bazie popiołu lotnego.
Wydajność warstwy przykrywającej w przekroju została zmierzona. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnej
oceny modułu sprężystości przy obciążeniu indukowanym podobnym do ruchu cyklicznego dla najnowszej grupy próbek. Wyniki
pokazują, że granica sprężystości materiału na bazie popiołu lotnego leży znacznie powyżej naprężeń wywołanych ruchem kolejowym
i że jego zachowanie jest stabilne pod obciążeniem cyklicznym. Sugeruje to, że właściwości mechaniczne materiału mogą
nie być decydujące dla konstrukcji warstwy i że materiał może być zastosowany. To z kolei sugeruje, że można albo zmniejszyć
wytrzymałość projektową materiału, albo zaprojektowaną grubość warstwy.

Opublikowane
2021-04-20