Wpływ metali ciężkich na rozwój odporności na zawartość metali w mikroflorze w glebie

  • Ivana TIMKOVÁ Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Šrobárova St. 2, 041 80 Košice, Slovak Republic
  • Viktória PEVNÁ Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Šrobárova St. 2, 041 80 Košice, Slovak Republic
  • Peter PRISTAŠ Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Šrobárova St. 2, 041 80 Košice, Slovak Republic
  • Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Šrobárova St. 2, 041 80 Košice, Slovak Republic
Słowa kluczowe: metale ciężkie, mikroflora gleby, odporność na zawartość metali

Abstrakt

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi wywołane działalnością antropogeniczną jest wielkim problemem współczesności. Powszechne
stosowanie substancji zawierających metale nieuchronnie prowadzi do ich odkładania się w glebie co wpływa na mikroflorę
glebową, która odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu funkcji gleby. Celem badań było określenie liczby izolatów odpornych na metale
ciężkie pozyskanych z gleby z zanieczyszczonego obszaru składowiska metali ciężkich w pobliżu Hnúšťa. Próbki gleby pobrano
z dwóch miejsc (48° 36' 4,47502'' N, 19° 57'32,654'' E i 48° 36' 4,4634''bN, 19° 57'32,67'' E) i wymieszano razem. Mikroorganizmy
wykorzystane w tym badaniu były rutynowo hodowane i badane pod kątem odporności na różne stężenia czterech metali ciężkich:
Zn (2–500 mg/l), Cu, Ni, Pb (wszystkie trzy badane metale w stężeniach od 0,5 do 125 mg/l). Bardzo wysoką odporność na Cu, Ni
i Pb nawet przy najwyższych testowanych stężeniach stwierdzono w większości badanych szczepów bakteryjnych. Prawie wszystkie
z 89 izolatów wykazują odporność na te metale w testowanych stężeniach. Tylko w przypadku Zn określiliśmy MIC (minimalne
stężenie hamujące) = 125 mg/l. Wyniki wskazują na bardzo wysoki wzór oporności w bakteriach glebowych.

Opublikowane
2021-04-19