Wpływ kwasu biogennego na materiały betonowe

  • Alena LUPTÁKOVÁ Slovak Academy of Sciences, Institute of Geotechnics, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Vlasta ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ Technical University of Košice, Civil Engineering Faculty, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Adriana EŠTOKOVÁ Technical University of Košice, Civil Engineering Faculty, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Jana JENČÁROVÁ Slovak Academy of Sciences, Institute of Geotechnics, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Miloslav LUPTÁK Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic
Słowa kluczowe: wytwarzany przez siarkowodór, siarczek,, biogenny kwas siarkowy, beton, AFM, siarczek

Abstrakt

Cykl mikrobiologiczny siarki w wywołuje poważne problemy związane z korozją betonu a także dotyczące aspektów zdrowotnych
i zapachu. Problemy te związane są przede wszystkim z uwalnianiem wytwarzanego przez bakterie siarkowodoru ze ścieków do
atmosfery podczas transportu ścieków, który rozpuszcza się w kondensacie w instalacji kanalizacyjnej. W takim przypadku bakterie
utleniające siarkę utleniają rozpuszczony siarkowodór i inne związki siarki do kwasu siarkowego, który powoduje korozję
betonu. Beton stopniowo rozszerza się, powodując pęknięcia , utratę wytrzymałości i ogólny rozkład betonu.
Praca koncentruje się na badaniu badania biodegradacji powierzchni próbek betonu. Z punktu widzenia biodeterioracji właściwych
materiałów, ważne są bakterie, głównie bakterie utleniające siarkę i siarczki oraz bakterie redukujące siarczany. Rola bakterii
wspomnianych powyżej została powiązana z wytwarzaniem biogennego kwasu siarkowego, powodując proces korozji poprzez
rozpuszczanie minerałów zawierających wapń z betonowych matryc. Penetracja korozji objawiła się zmianami strukturalnymi
próbek betonu. Zmiany struktury powierzchni były badane za pomocą stereomikroskopii i mikroskopii sił atomowych (AFM).

Opublikowane
2021-04-19