Non-Ferrous Metal Sorbents Based on Waste and Side Products of Mineral Benefication Plants

  • Vladimir MINENKO Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of RAS, Kryukovsky Tupik, 4, Moscow, 111020, Russia
  • Julia DENISOVA Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Apatity, Fersman St., 14a, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Andrey SAMUSEV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Apatity, Fersman St., 14a, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Dmitry MAKAROV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Apatity, Fersman St., 14a, Murmansk Region, 184209, Russia
Słowa kluczowe: saponit modyfikowany elektrochemicznie, sorpcja, aktywacja termiczna, jony metali, woda kopalniana, ścieki

Abstrakt

Produkt zawierający saponit z etapu oczyszczania wody technologicznej w zakładzie wzbogacania PAO Severalmaz został zagęszczony
przy użyciu rozdzielania elektrochemicznego w celu zastosowania jako sorbent jonów niklu i miedzi. Produkt cechuje się
dużą pojemnością sorpcyjną, w stosunku do jonów niklu i miedzi. Ustalono, że pojemność sorpcyjna może być zwiększona przez
prażenie produktu w temperaturze 750°C do 194 i 212 mg/g odpowiednio dla jonów niklu i miedzi.
Zsyntetyzowano organo-mineralny sorbent dla jonów niklu oparty na odpadach z wzbogacania rud miedzi i niklu JSC „The Kolskaya
Mining and Metalurgical Company”, aktywowany termicznie w 700ºС. Modyfikację powierzchni przeprowadzono stosując
niekowalencyjną immobilizację dimetyloglioksymem.

Opublikowane
2021-04-19