Flowability Of Moist Coal Combution Fly Ash

  • Christof LANZERSTORFER University of Applied Sciences Upper Austria, School of Engineering, Stelzhamerstraße 23, 4600Wels, Austria
Słowa kluczowe: popiół lotny, spalanie węgla, wilgotność, sypkość

Abstrakt

Przy spalaniu węgla zawarte w nim minerały pozostają w postaci popiołu. Drobna frakcja popiołu opuszcza strefę spalania z gazem
odlotowym, z którego jest oddzielana jako popiół lotny. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych można wykorzystać
popioły lotne. Istotnym parametrem dla projektowania i eksploatacji urządzeń transportowych i magazynów materiałów
drobnoziarnistych jest ich zdolność płynięcia. Zawartość wilgoci w materiale ma znaczący wpływ na zdolność płynięcia ze względu
na rosnący wpływ mostków cieczowych między cząstkami i wynikającymi z nich siłami kapilarnymi. W pracy zbadano wpływ
zawartości wilgoci na charakterystykę przepływu popiołu lotnego ze spalania węgla. Próbka popiołu lotnego została pobrana
z odbiornika pyłu z elektrofiltra elektrowni z wykorzystaniem polskiego węgla kamiennego jako paliwa. Mediana średnicy ziarna
popiołu lotnego wynosiła około 20 μm. Obrazy mikroskopowe pokazują, że większość cząstek to kule. Właściwości przepływu popiołu
lotnego mierzono za pomocą testera ścinania pierścieniowego. Zawartość wilgoci w próbce zmieniano przez dodatek wody.
Suchy popiół lotny charakteryzował się bardzo dobrymi właściwościami płynięcia, płynność ffc była w kategorii „łatwo płynący”.
Znaczny spadek płynności stwierdzono przy zwiększonej zawartości wilgoci. Dodatkowo zawartość wilgoci ma wpływ na gęstość
nasypową popiołu lotnego. Zatem istotne dla przepływu parametry, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu urządzeń
do transportu i przechowywania drobnego materiału ziarnistego, pogarszają się wraz ze wzrostem zawartości wilgoci.

Opublikowane
2021-04-19