Comparison Access to Odor Problems in Selected European Countries

  • Josef DOUŠA VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu Str. 15, 708 33 Ostrava - Poruba, Czech Republic
Słowa kluczowe: zapachy, odory, prawodawstwo odorowe, emisja zapachów

Abstrakt

Skutki nieprzyjemnego zapachu są nie tylko irytujące, ale mogą również powodować poważne problemy zdrowotne, co wpływa na
ogólną jakość środowiska.
Większość europejskich jurysdykcji klasyfikuje odory jako zanieczyszczenia atmosferyczne i reguluje je na różnych szczeblach władzy.
W niniejszym artykule podsumowano podejście wybranych krajów europejskich do tego problemu, porównanie pod względem
dopuszczalnych stężeń, porównanie instrumentów stosowanych w poszczególnych krajach, wymagania dotyczące stosowania technologii
BAT, które ostatecznie prowadzą do zmniejszenia emisji zapachów. Dalej opisano podstawowe cechy zapachów, jednostki,
metody analizy i sposobu rozpraszania, zastosowanie technologii usuwania zapachów, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki
Czeskiej.

Opublikowane
2021-04-19