Mechanizm tworzenia drobno rozproszonych minerałów na powierzchni diamentów i zastosowanie produktów elektrolizy systemów wodnych do ich zniszczenia

  • Valentin CHANTURIYA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, Kryukovsky Tupik, 4, Moscow, Russia, 111020; e-mail
  • Galina DVOICHENKOVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, Kryukovsky Tupik, 4, Moscow, Russia, 111020
  • Valery MOROZOV National University Science and Technologie “MISiS”, Leninskiy prospekt, 4, Moscow, Russia,119049
  • Yury PODKAMENNY Geo-Scientitifc research Enterprise of PJSC ALROSA, Chernyshevskoye Chaussee, 16, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 678171
  • Oleg KOVALCHUK Geo-Scientitifc research Enterprise of PJSC ALROSA, Chernyshevskoye Chaussee, 16, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 678171
Słowa kluczowe: kimberlit, diament, krystalizacja zanieczyszczeń mineralnych, hydrofobowe, hydrofilowe, wzbogacanie, obróbka elektrochemiczna

Abstrakt

Zbadano skład powierzchni naturalnych diamentów w interakcji z minerałami kimberlitowymi i fazą wodną w złożu i wzbogaconej
rudzie. Określono kolejność i warunki tworzenia minerałów na powierzchni kryształów w warunkach przetwarzania kimberlitów.
Potwierdzono mechanizm hydrofilizacji diamentów obejmujący krystalizację wodorotlenków i tlenków żelaza jako stały etap
początkowy. Zaproponowano sposób niszczenia lub późniejszego rozpuszczania agregatów minerałów przez wpływ produktów
elektrolizy układów wodnych, co pozwala przywrócić hydrofobowość diamentów. Zastosowanie elektrochemicznie uzdatnionej
wody w procesie separacji piany z wysokim odzyskiem diamentu umożliwiło zwiększenie odzysku w koncentracie o 8,8%.

Opublikowane
2021-04-19