Analiza rozkładu minerałów wtórnych i ich rozkładu na powierzchni diamentów i produktów pochodnych metasomatycznie zmienionych kimberlitów

  • Galina DVOICHENKOVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, Kryukovsky Tupik, 4, Moscow, Russia, 111020
  • Valentin CHANTURIYA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of Russian Academy of Sciences, Kryukovsky Tupik, 4, Moscow, Russia, 111020;
  • Valery MOROZOV National University Science and Technologie “MISiS”, Leninskiy prospekt, 4, Moscow, Russia,119049
  • Yury PODKAMENNY Geo-Scientitifc research Enterprise of PJSC ALROSA, Chernyshevskoye Chaussee, 16, Mirny, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 678171
  • Oleg KOVALCHUK
Słowa kluczowe: kimberlit, minerały wtórne, asocjacje, diament hydrofilowy, flotacja, zawiesiny

Abstrakt

Przeprowadzono analizę teoretyczną i badania eksperymentalne w celu ustalenia prawidłowości w rozkładzie minerałów wtórnych
i ich związków w metasomatycznie zmienionych diamentach kimberlitowych i produktach ich przetwarzania. Na podstawie
zintegrowanych badań mineralogicznych stwierdzono, że zmienione kimberlity i drobnoziarniste produkty ich metamorfozy stanowiły
hydrofilowe formacje na powierzchni kryształów diamentu, które nie zostały odzyskane metodami flotacji pianowej. Cząstki
tych minerałów koncentrują się w drobno zdyspergowanych produktach przerobu rudy kimberlitowej, oddziałują z powierzchnią
kryształu, redukują ich właściwości hydrofobowe i odpowiednio przechodzą w procesach flotacji do koncentratów.

Opublikowane
2021-04-19