Ocena podatności na mielenie czterech różnych mieszanek paliw stałych za pomocą Młynka Hardgrove

  • Vedat DENIZ Department of Polymer Engineering, Hitit University, Corum, Turkey
Słowa kluczowe: węgiel, koks, koks naftowy, paliwa, indeks Hardgrove’a, podatność mielenie, mieszanki paliwowe

Abstrakt

Pomiary podatności na mielenie są stosowane w przemyśle przeróbki minerałów i węgla w celu określenia odporności materiałów
na rozdrabnianie. Metody testowania można podzielić na dwie ogólne kategorie; oznaczenie podatności na mielenie wg Bonda
i Hardgrove’a. Charakterystyka mielenia mieszanek mineralnych lub węglowych była badana przez wielu badaczy przez wiele
lat i obejmowała szeroki zakres danych. W artykule przedstawiono wyniki oznaczenie podatności na mielenie według Hardgrove’a
z uwagi na jej prostotę i potencjalne wykorzystanie jako metody porównawczej. Zbadano podatność na mielenie czterech
różnych paliw stałych i ich mieszanek takich jak: koks naftowy, węgiel koksowy, węgiel brunatny i węgiel bitumiczny oraz ich
mieszanki dwuskładnikowe, trójskładnikowe i czteroskładnikowe. Wyniki testów wskazywały, że istnieje związku między wynikami
testu Bonda i Hardgrove’a (HGI). Przedstawiono porównanie wyników teoretycznych i laboratoryjnych. Stwierdzono również
żebrak korelacji pomiędzy wynikami analizy technicznej paliw i oznaczeniem podatności na mielenie.

Opublikowane
2021-04-19