Możliwości pozyskania koncentratów syderytu i barytu ze stawów osadowych zlokalizowanych koło miejscowości Markušovce (Wschodnia Słowacja)

  • Slavomír HREDZÁK Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovakia
  • Silvia DOLINSKÁ Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovakia;
  • Ingrid ZNAMENÁČKOVÁ Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovakia;
  • Michal LOVAS Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovakia
  • Oľga ŠESTINOVÁ Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovakia
Słowa kluczowe: odzysk, wstępna koncentracja grawitacyjna, separacja magnetyczna

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości odzysku minerałów użytecznych takich jak syderyt i baryt z odpadów zdeponowanych osadniku w pobliżu
miejscowości Markušovce (Słowacja Wschodnia). Materiał z odwiertu poddano wstępnemu wzbogacaniu grawitacyjnemu
i separacji magnetycznej w warunkach laboratoryjnych w celu weryfikacji możliwości uzyskania koncentratów syderytu i barytu.
Klasa ziarnowa 0,2-1 mm ma wychód 40,56% wagowo i zawartość 35,71% SiO2, 22,55% Fe2O3, 7,12% Al2O3, 5,48% Ba i 3,89%
SO42- była poddana wzbogacaniu. Uzyskano koncentrat o uzysku 78,18% SiO2 i 60,41% Al2O3 . We wstępnym wzbogacaniu grawitacyjnym
usunięto 21,70% Fe2O3 i 2,09% Ba w stężeniu grawitacyjnym. Otrzymano koncentrat żelaza o zawartości 44,33% Fe2O3
przy uzysku Fe 77,29% w produkcie magnetycznym. Uzyskano koncentrat wstępny (produkt niemagnetyczny) barytu o zawartości
Ba 46,21% i uzysku 91,95%.

Opublikowane
2021-04-19