Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby do rekultywacji przy użyciu popiołu lotnego w kopalniach odkrywkowych: wpływ popiołów lotnych na wzrost roślin

  • Shinji MATSUMOTO Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1-1-1, Higashi, Tsukuba, Ibaraki, Japan
  • Akihiro HAMANAKA Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, 744, Motooka, Nishiku, Fukuoka, Japan
  • Kaito MURAKAMI Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, 744, Motooka, Nishiku, Fukuoka, Japan
  • Hideki SHIMADA Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, 744, Motooka, Nishiku, Fukuoka, Japan
  • Takashi SASAOKA Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, 744, Motooka, Nishiku, Fukuoka, Japan
Słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, popiół lotny, wierzchnia warstwa gleby, rekultywacja, Acacia mangium akacja mangowa, aluminium (Al)

Abstrakt

Rekultywacja jest ważnym etapem w eksploatacji górniczej wzakresie ochrony środowiska. Brak wierzchniej warstwy gleby utrudnia
osiągnięcie efektu rekultywacji w kopalniach odkrywkowych. Oczekuje się, że zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby przez
zmieszanie gleby z popiołem lotnym (FA), który jest traktowany jako odpad przemysłowy, rozwiąże ten problem w odkrywkowych
kopalniach węgla. Podczas mieszania gleby z FA możliwe jest jednoczesne zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby i utylizacja
odpadów przemysłowych. Jednak wysoka alkaliczność FA i rozpuszczanie metali ciężkich z FA może hamować wzrost roślin.
W artykule przedstawiono wpływ dodatku FA do wierzchniej warstwy gleby na wzrost roślin poprzez testy roślinności z symulowaną
wierzchnią warstwą gleby zmieszaną z FA przy użyciu Acacia mangium i gatunków drzew kwitnących. Proporcje mieszanek
FA zostały określone na 0%, 20%, 40%, 60% i 100%. Wzrost Acacia Mangium był hamowany wraz ze wzrostem zawartości FA,
zwłaszcza od 60% do 80%. Jednak tempo wzrostu w mieszance FA w proporcji 40% było praktycznie takie jak bez dodatku FA.
Ponadto nie zaobserwowano wpływu właściwości fizycznych i warunków pH w wierzchniej warstwie gleby na wzrost roślin w żadnej
mieszance. Oznacza to, że skumulowane stężenie Al w roślinie znacznie wzrosło dla mieszanek z dodatkiem FA 60% -80%.
Sugeruje to, że nagromadzenie Al, które hamuje wzrost roślin, w tym wzrost korzeni i jego funkcje, w organizmie rośliny hamuje
wzrost Acacia Mangium. Dlatego najważniejszym aspektem rekultywacji z zastosowaniem FA do zabezpieczania wierzchniej
warstwy gleby nie jest wielkość dodatku FA, lecz ilość Al w FA i akumulacja Al w roślinie.

Opublikowane
2021-04-19