Monitorowanie online za pomocą fluorescencji rentgenowskiej gruboziarnistej rudy srebra na przenośnikach w zakładzie przeróbki w Kazakhmys Corporation LLC

  • Aydar NIGMATULIN Kazakhmys Corporation LLC Metallurgov pl. 1, Zhezkazgan, 101300, Kazakhstan
  • Zaure ABDRAKHMANOVA Kazakhmys Corporation LLC Metallurgov pl. 1, Zhezkazgan, 101300, Kazakhstan
  • Andrey KAN
  • Sergey EFIMENKO Kazakhmys Corporation LLC Metallurgov pl. 1, Zhezkazgan, 101300, Kazakhstan
  • Dmitry MAKAROV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Akademgorodok, 14a, 184209, Apatity, Russia
Słowa kluczowe: rentgenowska metoda fluorescencji, stacja monitorowania rudy RLP-21T, miedź, srebro, kadm, molibden, monitoring online rudy, przenośniki taśmowe

Abstrakt

W artykule przeanalizowano proces i aspekty metodologiczne wdrażania zdalnego monitorowania zawartości srebra, kadmu, cynku,
ołowiu, molibdenu i żelaza w zakładach wzbogacania Balkhash i Karagaily oraz na głównym przenośniku w kopalni podziemnej
Nurkazgan obsługiwana przez Kazakhmys Corporation LLC. Badania były skomplikowane ze względu na konieczność: a) zapewnienia niezawodnego pomiaru srebra i kadmu w zakresie 1+ ppm, molibdenu w zakresie 10+ ppm, a także miedzi, cynku, ołowiu
i żelaza w klasie –300 mm; b) wdrożyć monitorowanie tych pierwiastków (z wyjątkiem molibdenu) w koncentracie Balkhash ,w żużlu
odpadowym Huty Miedzi Balkhash, charakteryzującym się bardzo złożoną matrycą elementarną. Opracowano, wdrożono i dokładnie przetestowano modyfikację stacji monitorowania rudy RLP-21T (firmy Aspap Geo LLC, Alma-Ata) do monitorowania online
przepływów rudy srebra o niskiej jakości. Do fluorescencji rentgenowskiej zastosowano dyspersyjną metodę rentgenowską.
Widma mierzono co sekundę. Zawartość srebra, kadmu i molibdenu obliczono na podstawie 40 pomiarów, a miedzi, cynku, ołowiu
i żelaza – na podstawie 20 pomiarów.

Opublikowane
2020-11-21