Adsorpcja kolektorów IM-50 i TOFA na kasyterycie w procesie flotacji odpadów siarczków cyny

  • Tamara MATVEEVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, (ICERM RAS), Moscow, Russia
  • Nadezhda GROMOVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, (ICERM RAS), Moscow, Russia
Słowa kluczowe: rudy siarczkowe cyny, kasyteryt, odpady poflotacyjne, flotacja, IM-50, TOFA, adsorpcja

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych charakterystyki adsorpcji odczynników kolektorowych IM-50 i kwasów
tłuszczowych oleju talowego (TOFA) na kasyterycie. Do analizy adsorpcji odczynników zastosowano metodę spektrofotometryczną
UV, skaningową mikroskopię elektronową i laserową. SHIMADZU UV 1800 zastosowano do uzyskania widm UV wodnych roztworów odczynników IM-50 i zmydlonego TOFA w różnych stężeniach. IM-50 nie ma charakterystycznych maksimów adsorpcji w widmie ultrafioletowym i widzialnym. TOFA ma słabo wyraźną maksymalną absorpcję w zakresie 233–244 nm. Zdjęcia mikroskopowe
przekrojów kasyterytów uzyskano za pomocą analizatora OXFORD ENERGY 350 wyposażonego w LEO 1420VP INCA. Wykryto
nowo powstałe fazy materii organicznej IM-50 i TOFA. Widma rentgenowskie charakteryzowały zwiększoną zawartość węgla wskazującą na adsorpcję na powierzchni kasyterytów IM-5- i TOFA. Mierząc parametry wypukłości powierzchni polerowanego kasyterytu, stosując skaningową mikroskopię laserową KEYENCE VK-9700 i oprogramowanie VK-Analyzer, przeprowadzono jakościową
i ilościową ocenę warstwy odczynnika IM-50 i TOFA na powierzchni kasyterytu. Pomiary przeprowadzono w kilku polach widzenia
i stwierdzono no stopień pokrycia IM-50 wahający się od 40,5 do 42,6% pola powierzchni, a średnie pokrycie TOFA wynosiło 38,5%.
Późniejsze przemycie wodą nie usuwa odczynników z powierzchni minerału i wskazuje na silne utrwalenie IM-50 i TOFA na kasyterycie, co może mieć pozytywny wpływ na ekstrakcję flotacyjną frakcji szlamu i cyny.
Jakościowe i ilościowe wyniki adsorpcji odczynników pomogły w opracowaniu prognozy ich flotowalności za pomocą badanych kolektorów. Badanie jest wspierane przez Russian Science Foundation (projekt nr 17-17-01292).

Opublikowane
2020-11-21