Koncepcje niezbędnych kosztów, które należy zastosować w minimalnych decyzjach przedsiębiorstwa

  • Sorin-Iuliu MANGU University of Petrosani
  • Diana-Cornelia CSIMINGA University of Petrosani
  • Mirela ILOIU University of Petrosani
  • Roxana Claudia HERBEI University of Petrosani
Słowa kluczowe: decyzja, koszt, zarządzanie

Abstrakt

Dla prawidłowego uzasadnienia wielu decyzji zarządczych koszty przedstawione w obliczeniach nie są wystarczające. Ze względu na
złożoność decyzje kierownictwa mogą wymagać uwzględnienia kosztów innych niż koszty księgowe. W tych okolicznościach kierownictwo przedsiębiorstwa górniczego podlega wymogom ekonomicznym (innego niż rachunkowość netto, opartego na wynikach obliczeń), podejścia decyzyjnego do sytuacji, co oznacza możliwość zidentyfikowania i oszacowania kosztów alternatywnych , kosztów
ukrytych, kosztów utraconych możliwości, kosztów ukrytych.

Opublikowane
2020-11-20