Ukryty mikrokosmos w słowackiej kopalni złota Rozalia – drobnoustroje górnikami złota?

  • Lenka MALINIČOVÁ Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 04154 Košice, Slovakia
  • Lea NOSÁĽOVÁ Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 04154 Košice, Slovakia
  • Ivana TIMKOVÁ Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 04154 Košice, Slovakia
  • Peter PRISTAŠ Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 04154 Košice, Slovakia
  • Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ Department of Microbiology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 04154 Košice, Slovakia
Słowa kluczowe: kopalnia złota, cykl biogeochemiczny, różnorodność bakterii

Abstrakt

Cykl biogeochemiczny złota obejmuje dyspersję i ponowne zatężanie złota (Au) w wyniku procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowiskach powierzchni Ziemi. Procesy te są wywoływane przez aktywność metaboliczną różnych taksonów drobnoustrojowych, ale wiele z nich (a także ich potencjał biogeochemiczny) jest wciąż niezbadanych. Zrozumienie obiegu złota jest
niezbędne do opracowania innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technik przetwarzania złota. Nasze eksperymenty miały na
celu izolację i identyfikację bakterii heterotroficznych z próbek rudy i składowiska rudy zebranych w kopalni złota Rozália w Hodru-
ša-Hámre. Stosując podejście oparte na hodowli, a następnie połączenie profilowania białka MALDI-TOF MS i sekwencjonowania
16S rDNA, zidentyfikowano 18 różnych rodzajów bakterii w badanej mikroflorze. Stwierdzono udział kilku przedstawicieli tych
rodzajów w poszczególnych etapach złotego cyklu. Rzeczywiste zaangażowanie izolatów bakteryjnych w reakcje transformacji złota
i ich potencjał biogeochemiczny zostaną zbadane w kolejnych eksperymentach.

Opublikowane
2020-11-20