Połączenie chemicznych i biologiczno-chemicznych metod eliminacji metali z kwaśnego drenażu kopalnianego

  • Alena LUPTÁKOVÁ Slovak Academy of Sciences, Institute of Geotechnics, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Eva MAČINGOVÁ Slovak Academy of Sciences, Institute of Geotechnics, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovak Republic
  • Stefano UBALDINI Institute of Environmental Geology and Geoengineering, CNR, Area della Ricerca di Roma RM 1 – Montelibretti, Via Salaria Km 29 300, Roma, Italy
  • Miloslav LUPTÁK Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic
Słowa kluczowe: kwaśny drenaż kopalniany, bakterie redukujące siarczany, siarczki metali, selektywne sekwencyjne wytrącanie

Abstrakt

Każdy kwaśny drenaż kopalniany ma określony skład, ale zawsze zawiera kwas siarkowy, rozpuszczone metale ciężkie, siarczany,
osady żelaza, a jego pH może być bardzo niskie. Eliminacja metali z kwaśnego drenażu kopalnianego jest poważnym problemem środowiskowym i od dawna stanowi poważny problem dla naukowców, inżynierów, przemysłu i rządów. Różne metody są stosowane do
usuwania metali z wód, ale żadna z nich została zastosowana w warunkach komercyjnych. Przeważnie badane są metody chemiczne
i biologiczno-chemiczne. Głównym celem pracy była interpretacja połączenia chemicznych i biologiczno-chemicznych metod eliminacji metali ciężkich z syntetycznego roztworu kwaśnego drenażu kopalnianego pochodzącego z kopalni cynku zlokalizowanej w wylocie Tùnel Kingsmill w Rio Yaulì (dzielnica Yauli – Peru). Podstawą badanego procesu jest selektywne wytrącanie metali w postaci
wodorotlenków (metoda chemiczna) i siarczków (metoda biologiczno-chemiczna) przy różnych wartościach pH kwaśnego drenażu
kopalnianego. Do produkcji siarkowodoru wykorzystano bakterie redukujące siarczany z rodzaju Desulfovibrio. Proces selektywnego
sekwencyjnego wytrącania osiąga selektywne wytrącanie wybranych metali z wydajnością 97–99% – Fe, As, Al i Mn w postaci wodorotlenków metali, Cu i Zn jako siarczków metali.

Opublikowane
2020-11-20