Nowe spojrzenie na odzysk energii w kopalni odkrywkowej

  • Samir REMLI Laboratory of Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
  • Djouama MOHAMED Laboratory of Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
  • Benselhoub AISSA Laboratory of Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
  • Rachid KHEBBAB Laboratory of Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
  • Nacereddine FELLOUH Laboratory of Mining Department, Badji Mokhtar University, Annaba, Algeria
Słowa kluczowe: odzysk energii, zrównoważony rozwó, energia odnawialna, projektowanie kopalni odkrywkowych, kamieniołom, ciężarówka

Abstrakt

Zużycie energii elektrycznej w kopalniach odkrywkowych lub kamieniołomach może osiągnąć poziom zużycia energii w mieście, zużycie energii w kopalni zależy od rodzaju kopaliny i wielkości wydobycia. Przedstawiono zmiany popytu na energię elektryczną na świecie, ograniczenia zasobów energetycznych w Trzecim Świecie, proporcje udziału energii konwencjonalnej, konsekwencje środowiskowe wykorzystania energii oraz korzyści z wykorzystania z systemu autonomicznego produkcji energii elektrycznej. Wszystko to zachęca do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Autorzy zaproponowali w pracy system wyposażony w generator energii elektrycznej bazujący na odzysku energii z przemieszczania się ciężarówek w kopalniach odkrywkowych.

Opublikowane
2020-09-08