EDYTORIAL 1/2023

2023-09-01

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury najnowszego numeru Inżynierii Mineralnej (Journal of the
Polish Mineral Engineering Society), który został przygotowany przez naukowców ukraińskich i polskich. Obszar
zainteresowań i badań Kolegów zza naszej wschodniej granicy pokrywa się z naszymi badaniami, toteż współpraca
zaowocowała kilkoma wspólnymi publikacjami. Mamy nadzieję, że kooperacja przyniesie korzyści ukraińskiej
i polskiej nauce oraz przyczyni się do zacieśnienia kontaktów.
Od wielu lat trwa wymiana poglądów i doświadczeń z pracownikami naukowymi instytutów i uniwersytetów
Ukrainy. Wspólnie przygotowaliśmy wieloautorskie monografie w latach 2018 i 2023. W tym roku dzielimy się
doświadczeniami w dziedzinie inżynierii górniczej i środowiskowej z naukowcami reprezentującymi następujące
jednostki:
• Central Ukrainian National Technical University,
• Cherkasy State Technological University,
• Dnipro University of Technology,
• Dniprovsk State Technical University,
• LLC “DTEK Energy”,
• Higher Institute of Mining and Geology of Boké, Republic of Guinea,
• Kryvyi Rih National University,
• National University of Water and Environmental Engineering, Rivne,
• National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro,
• National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
• Taras Shevchenko National University of Kyiv,
• Zhytomyr Polytechnic State University.
Слава Україні!

Z górniczym pozdrowieniem,
Wiktoria Sobczyk

--

Dear colleagues, friends,


I have pleasure in presenting issue 1/2023 of the "Inzynieria Mineralna" journal.
This issue of the journal is not quite usual. Thanks to the support of the POLISH MINERAL ENGINEERING
SOCIETY and the editorial board of the journal "Inzynieria Mineralna" in the person of Prof. Barbara Tora, Editor-in-
Chief of the Journal who invited Ukrainian scientists to contribute their research findings in mining to the journal, we
now have such a fine issue.
Miners of Ukraine have always been the vanguard of the scientific world regarding mineral extraction in difficult
mining and geological conditions. And in this issue, they are happy to share their experience.
The articles of this issue consider the full cycle of mining operations, from exploration of mineral deposits, their
surveying estimation, technological aspects of mineral extraction applying the latest technology and equipment to high
quality processing and obtaining the final product.
Environmental issues have become an important area of scientific development. This is especially topical since
Ukraine’s mining is integrating into the European and world mining science which preaches the principles of
environmental safety in mineral extraction and processing.
I would like to once again thank the Polish Mineral Processing Society and the editorial board of the "Inzynieria
Mineralna" for supporting Ukrainian science, as well as the entire Polish people for supporting Ukraine in the struggle
for independence from the Russian invaders.
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 

Sincerely yours,
Serhii Chukharev,
quest editor of the issue 1/2023 of “Inzynieria Mineralna”,
PhD (Engineering), Associate Professor,
National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine