[1]
T. VU, T. HOANG HUNG, i B. T. DINH, „An Wprowadzenie nowej aplikacji do symulacji i optymalizacji długoterminowego planowania pro-dukcji w kamieniołomach wapienia”, IM, t. 1, nr 2, paź. 2020.