[1]
B. GRYNKIEWICZ-BYLINA, B. SŁOMKA-SŁUPIK, i B. RAKWIC, „Badania zapraw cementowych i żużlowych z granulatami gumowymi SBR pod względem ekotoksykologiczności i wytrzymałości”, IM, t. 2, nr 2 (52), s. 153–162, luty 2024.