[1]
M. CZOP, „Badanie i ocena właściwości fizykochemicznych zawartości piaskowników”, IM, t. 2, nr 2 (52), s. 129–134, luty 2024.