[1]
A. RYBAK i E. Włodarczyk, „Analiza postępów realizacji Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii w Polsce”, IM, t. 2, nr 2 (52), s. 101–108, luty 2024.